Villkor

PÅ VÅRA VILLKOR

Föreningsarbete på vårt sätt inom detta projekt ska föreningens arbetsformer utvecklas på medlemmarnas villkor, utan att drunkna i formalia. Med en utbildning i föreningskunskap som bas kan nya former skapas utan att ge avkall på behovet av planering och administration. Arbetet sker i samarbete med ABF nordväst i Stockholm som har lång erfarenhet av föreningsarbete i Sverige. Projektet ska också arbeta för att fler flickor kan, vill och får delta i verksamheten.

Målen för projektet ”På våra villkor” är:
– att fler ska kunna tänka sig att vara med i styrelsen eller arbetsgrupper
– att nya, deltagarstyrda mötesformer utvecklas
– att alla engagerade i föreningen samlas en gång per år och i demokratisk workshop-form planerar  verksamheten
– att minst 50 personer deltar på varje planerings-workshop
– att fler flickor och kvinnor är engagerade och tar mer plats i föreningen