Aktivitet

Läxhjälpsverksamhet.

Dagens samhälle ställer allt högre krav på skolgång och utbildning för ungdomar. En del föräldrar har inte tillräckliga kunskaper eller förutsättningar för att kunna hjälpa till med barnens läxor och studier.Trångboddheten är ett stort problem som gör det svårt att ha lugn och ro hemma.

S.F.O.U.F;s läxhjälpsverksamhet träffar elever efter skolan och hjälper dem med läxor för att underlätta deras skolgång. Verksamheten är ett komplement till skolans organiserade undervisning och vi håller till i vårt föreningslokal i HUSET PÅ HÖJDEN OCH FRIHETSVÄGEN 44 i Jakobsberg norra om Stockholm.

Verksamheten är öppen för alla och alla är välkomna. Upplägget på verksamheten är sådan att deltagarna kommer till gruppen med olika slags läxor och uppgifter som försöker lösa tillsammans med eleven/deltagaren.

Vi bedriver läxhjälpverksamhet för barn och unga tre dagar i veckan. Men utifrån de stora behov som finns, så vill vi utöka verksamheten med ett tillfälle till i veckan. SFOUF hjälper även vuxna som varit i Sverige kortare tid och kan ingenting i svenska samhälle. En sådan verksamhet vill vi nu också starta under 2020. Verksamheten bedrivs i samverkan med ABF.

Mål för läxhjälpen är:

– en verksamhet där barn och ungdomar får läxhjälp tre dagar i veckan 
– en verksamhet där vuxna får läxhjälp en dag i veckan 
– att vi i verksamheten engagerat även föräldrar som tar ansvar för praktiska uppgifter run  läxhjälpsverksamheten 

Vi tackar alla medhjälpare, båda privat och i organisationer.

Syfte men verksamheten är:

– Att vara en extra resurs för barn och vuxna i deras närmiljö
– Att ge stöd i läxläsning.
– Att öka barn och vuxna förutsättningar i deras skolgång.

Fotboll och Basket

Fotboll, innebandy och basket är mycket viktiga för vår förening. De skapar en viktig gemenskap som vi alla behöver. Föreningen har genomfört sin årliga fotbollsturnering och basketturneringen SÖDERHÖJDENS CUP. 
Vi ska anordna fotbollsturneringar under jul och sommarlov, en för ungdomar och en för äldre ungdomar 26. Det ska komma olika lag från Järfälla och andra stadsdel i Stockholm. Det blir alltid en lyckad och populär turnering för många ungdomar, Vi ska ha årligen fotbollsskolan för barn 6-13 år under sommaren

Basket

Basketlaget är för närvarande bara för tjejer och kvinnor.